Nieuws

05-09-2022 --- Speelleerschool is geopend

Met ingang van dit schooljaar zijn we in de onderbouw gestart met ons nieuwe concept.
Door de verbouwing van lokalen, verplaatsing intern en de verbetering van de hal hebben we ervoor gezorgd dat kinderen veel ruimte hebben om zich veilig te kunnen ontwikkelen.

3 dagen in de week werken de teamleden samen om de ontwikkeling van de jongste kinderen te stimuleren.
Oudste peuters wisselen al eens naar de kleutergroep en jongste kleuters wisselen nog eens terug naar de peutergroep.
Er is veel aandacht voor motorische ontwikkeling: 2 dagen in de week gymmen peuters en kleuters samen met een vakdocent en worden ze vooral ook begeleid om de juiste stapjes te zetten in hun ontwikkeling.
Hoe sterker de motoriek, hoe beter een kind zich cognitief ontwikkelt (blijkt uit de vele recente onderzoeken naar ontwikkeling bij jonge kinderen).
Hier zetten we dan ook sterk op in.

Naast de speelleerschool is ook onze BSO geopend.
Met veel liefde en passie is juf Joyce de aangewezen persoon om zorg te dragen voor onze kinderen na schooltijd.
Samen met de vakdocenten gymnastiek zet ze een programma op en zorgt ze ervoor dat de kinderen ook na schooltijd aan hun talenten kunnen blijven werken. Creatief, beweging, rust, spelen en fantasie-spel zijn hierin kernpunten. 

                                                          
28-03-2022 --- BS de Lindegaerd en MIK-PIW slaan de handen ineen voor het verder versterken van de Rothemse kinderen!
We starten in september met een Speelleerschool voor kinderen van 2-6 jaar, waarbij peuters en kleuters samen gaan leren en ontdekken op een spelende wijze.
Samenwerking met consultatiebureau, sociaal werk, logopedie, ergotherapie en andere professionals om een sterke start te verwezenlijken is één van de pijlers binnen de Speelleerschool, net als intensieve samenwerking en afstemming met elkaar als kindpartner. 
Daarnaast openen we een BSO op locatie, om hardwerkende ouders te ondersteunen.
Door een BSO te openen gericht op talentontwikkeling, in samenwerking met de directe omgeving (verenigingen en organisaties uit de gemeente), willen we voor kinderen een fijne naschoolse beleving creëren. 
In de meivakantie gaan we voorbereiden: opruimen en verbouwen. 
In de zomervakantie ronden we af: een frisse look! 
Natuurlijk gaan we u updaten, volg onze pagina daarom dus vooral en deel de berichten. 
Zo kan iedereen lezen dat we er zijn voor bieden van goed onderwijs! 

Powered by BasisOnline