Schooljaarplan

In het schooljaarplan vindt u de ontwikkeling van onze school.
Hierin nemen wij de doelen op waaraan we werken, blikken terug op voorgaande jaren en reflecteren op onze inzet. 

Download document