Visie op onderwijs

Uniek groeien, samen bloeien!  

 

Op onze basisschool zijn respect, vertrouwen en veiligheid belangrijke kernwaardes 

Wij geloven dat vertrouwen de basis is voor een succesvolle en plezierige leeromgeving. Het is daarom belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen op school, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. De medewerkers geven hierbij het goede voorbeeld en begeleiden leerlingen in dit proces.  

Wij zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen kunnen leren en spelen, door aandacht te besteden aan fysieke veiligheid en door te werken aan een positief en respectvol sociaal klimaat, waarin kinderen elkaar accepteren en waarderen.  
De leerlingen uit groep 1 t/m 8 ontmoeten elkaar dagelijks. Zo leren ze rekening houden met elkaar en elkaars emoties. Het leren herkennen en verwoorden van gevoelens is hierbij belangrijk. Alle emoties worden gerespecteerd, maar niet alle uitingsvormen. 

 

Naast veiligheid vinden wij het belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen leerproces en voor hun gedrag. Wij stimuleren de kinderen om zelfstandig te werken en te leren. Daarnaast ontwikkelen ze ook vaardigheden in het samenwerken en het communiceren met klasgenoten. 

Ook willen wij dat kinderen zich betrokken voelen bij de school, hun leerproces en het groepsproces. 

Dit doen we door een stimulerende en positieve omgeving te creëren waarin kinderen worden uitgedaagd om hun eigen potentieel, talenten en interesses te ontdekken, benutten en te ontwikkelen. 

 

Op onze basisschool is groei het doel. Wij willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel vlak. Wij geloven dat kinderen het best leren door te ontdekken en ervaren. Jonge kinderen ontdekken en ervaren door spel, oudere kinderen door zelfsturend te leren werken. Executieve functieontwikkeling is hierin voor ons een sleutel om te komen tot persoonlijke ontwikkeling en uit te kunnen groeien tot zelfstandige, kritische en creatieve burgers die klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst. 

 

Onze visie op onderwijs is gebaseerd op het idee dat kinderen het beste leren in een omgeving waarin ze zich veilig voelen, verantwoordelijkheid kunnen nemen, betrokken zijn en kunnen groeien. Wij werken vanuit een sterke visie op onderwijs, waarbij we aandacht hebben voor de individuele leerbehoeften van elk kind.