Ouderpanel

Het ouderpanel voorziet de school van haar gevraagd en ongevraagd mening op tal van onderwerpen.
De ouders zijn vrijwilliger aangesloten bij het panel en verzorgen ook de invulling van de agenda, samen met de school.
De bijeenkomsten zijn in de avond en alles kan zonder taboe worden besproken.

Het ouderpanel is geen formele geleding, zoals de MR dat wel is.
Toch vinden we de mening zeer belangrijk van onze ouders en hebben we er dus voor gekozen om via een andere manier de mening te kunnen peilen.
Hierom is het ouderpanel een welkome toevoeging en aanvulling op de MR en de Oudervereniging.

Het ouderpanel van 2022-2023 bestaat uit:
Pauline - moeder van een leerling uit groep 2
Bas - vader van een leerling uit groep 3
Ellen - moeder van een leerling uit groep 3 en een leerlin uit 4
Monica - moeder van leerlingen uit groep 2, groep 3 en bij de peuterspeelzaal.