Speelleerschool

Onze gezamenlijke ambitie is kinderopvang en onderwijs meer te integreren en in gezamenlijkheid vorm te geven aan een ontwikkelplek voor kinderen van 2-12 jaar. Wij doen dit duurzaam, eigentijds en afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen.
De voorschool en school zijn gaan samenwerken in een speelleerschool. Het is een faciliteit geworden voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar met een verbindende functie, een plaats waar kinderen gezamenlijk tot leren en ontwikkelen komen en waar ruimte is voor alle talenten en ontwikkelingskansen van kinderen.

Deze speelleerschool wordt gekenmerkt door een aantal (interne) pedagogische- en didactische vernieuwingen.
We werken samen binnen thema's, gaan uit van maatwerk en bieden kinderen ruimte en aandacht om te groeien binnen een veilige context.
Daarnaast is de speelleerschool onderdeel van een preventieve aanpak die gericht is op kinderen en hun ouders en in bredere zin op de wijk. Partnerschap met ouders vormt tevens een speerpunt binnen het concept. Binnen het VVE programma gaat VVE thuis een prominente rol spelen.
De betrokkenheid van ouders vergroten bij het curriculum zorgt voor een versterking van het aanbod aan kinderen, maar ook voor bijvoorbeeld versterking van de Nederlandse taal bij ouders met een NT2-achtergrond. Daarnaast gaan we inzetten op het concept Ouderbetrokkenheid 3.0: ouders als partner in zorg en onderwijs.

De speelleerschool biedt op 5 dagdelen ruimte aan kinderen tusen 4 en 6 jaar oud en op drie dagdelen vanaf 07.30u tot 13.00u plek aan de kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar, wat een van de vereisten is om te voldoen aan de VVE norm.

Door de samenwerking met de partners willen we een nieuwe uitwerking geven aan het 'meer-ogen' principe; het zijn niet alleen de ogen van de juf of leidster, maar ook andere professionals die begaan zijn met de ontwikkeling van kinderen die meekijken. Zo kunnen we het systeem aanpassen, op casus-niveau kansen grijpen en in samenwerking zorgen voor een goede doorgaande lijn voor het kind.