01. Algemene informatie over de MR

Wat is en wat doet de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeelsleden van de school en ouders van leerlingen van de school. Ouders en personeelsleden kunnen, via de MR, meedenken, meepraten, meebeslissen over het beleid dat de school voert. Onze MR bestaat uit 4 leden, te weten 2 leerkrachten en 2 ouders.
De school informeert de MR periodiek over de algemene gang van zaken op school en heeft op tal van zaken instemming of advies nodig van de MR. Hierbij kan gedacht worden aan schoolontwikkeling, onderwijsresultaten, de schoolgids en beheerszaken zoals begroting en formatie.
Daarnaast toetst de medezeggenschapsraad voortdurend het beleid. De MR vergadert een aantal keer per jaar.
 
Waarom zou u in de MR gaan?
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en de directie en u doet een schat aan ervaring op.
 
Wie mogen er lid worden?
Alle ouders met een kind op school kunnen in beginsel in de MR worden gekozen zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. De teamleden kiezen de personeelsgeleding en de ouders de oudergeleding.
De directeur is geen lid van de MR maar is vaak wel aanwezig als vertegenwoordiger van de onderwijsstichting.
 
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen.
 
Namens de personeelsleden:
Juf Simone Bours (secretaris)
Juf Noortje Janssens
 
Namens de ouders:‚Äč
Wendy Groven-Hogenboom (voorzitter)
Monique Knubben

Vergaderingen 2023-2024
  • 30 oktober 20.00 uur 
  • 19 december 18.30 uur
  • 29 februari 19.00 uur
  • 18 april 19.30 uur
  • 28 mei 19.30 uur