Stichting Tussen de Middag

Stichting Tussen de Middag biedt professionele opvang tijdens het overblijven. Onze werkwijze is dat we uitgaan van wat het kind nodig heeft. Een prettige vorm van opvang waar kinderen graag komen en graag naar toe gaan en waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar een kind zich veilig en geborgen voelt, waar we kinderen als uniek beschouwen en de kinderen het waard zijn om gehoord en gezien te worden.
 
Het overblijfteam bestaat uit vrijwillige overblijfkrachten en een vaste pedagogische medewerker in dienst van Stichting Tussen de Middag als overblijfcoördinator. Het overblijfteam draagt zorg voor het welzijn van de kinderen, houdt toezicht tijdens het overblijven, organiseert en begeleid activiteiten, assisteert de leerkracht tijdens het eetmoment en voert lichte huishoudelijk werkzaamheden uit. De overblijfcoördinator is tijdens ieder overblijfmoment aanwezig en bij de overblijfcoördinator kunnen kinderen en ouders terecht met vragen met betrekking tot het overblijven.
 
Het overblijven op BS de Lindegaerd vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11:45 tot 13:15 op de navolgende wijze:
11:30 - De overblijfcoördinator is aanwezig.
De overblijfcoördinator controleert de aanwezigheid van alle kinderen die overblijven.
11:45 - De overblijfkrachten zijn aanwezig, de taken worden verdeeld en belangrijke zaken van voorgaande overblijfmomenten worden besproken.
12:00 - De kinderen gaan naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen.
12:30 - De kinderen gaan onder begeleiding van het overblijfteam naar binnen voor het eetmoment. De overblijfkrachten assisteren hierbij in alle groepen.
Om 12:45 is het eetmoment onder toezicht van het overblijfteam en de leerkracht.
13:00 - 13:15 - Na het overblijven is er ruimte voor het overblijfteam om verder op te ruimen en wordt het overblijven geëvalueerd.
 
Overblijfcoördinator BS de Lindegaerd
Audrey Beekman
Tel.: 06 – 834 868 19
bsdelindegaerd@stichtingtussendemiddag.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Meer informatie vindt u in deze borchure.